ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
กฐินสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพส...

กฐินสามคัคี วิทยาลัยการอาชีพสังขะ [อ่าน : 81 ครั้ง]

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ส...

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม [อ่าน : 31 ครั้ง]

กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจิตอ...

กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาในงานราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ [อ่าน : 22 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒ...

กิจกรรมโครงการธรรมสวนะ วันพระ [อ่าน : 26 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครูและบุคลากร
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 256... ดาวน์โหลด[อ่าน : 3 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม