ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
โครงการ fix it center

โครงการ fix it center [อ่าน : 15 ครั้ง]

Open house 2016

กิจกรรมงาน Open house 2016 ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 13 ครั้ง]

กฐินสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพส...

กฐินสามคัคี วิทยาลัยการอาชีพสังขะ [อ่าน : 123 ครั้ง]

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ส...

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม [อ่าน : 38 ครั้ง]

กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจิตอ...

กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาในงานราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ [อ่าน : 33 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒ...

กิจกรรมโครงการธรรมสวนะ วันพระ [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครูและบุคลากร
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 256... ดาวน์โหลด[อ่าน : 3 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม